Online users: 1 (Map)
~~~ Club IOI Denmark ~~~
webmail
Nyheder
Kalender
Opslagstavle
Nyhedsbrev
Shop 101
Rigtrim
Klasseregler
Baner
 
Club 101
Medlemskab
Kontingent 
New Blood
Bådliste
Aphrodite
Merchandise
Bibliotek
 
Championship
ØresundsCup
 
Links
 
Teknik
Club 101 Denmark, Charter

101-klubben er en interesseforening for 101-ejere. Klubbens officielle navn er Club 1O1 Denmark, og den er en specialklub under DS. Som sådan skal klubben virke som klasseorganisation for bådejerne. 

Klubbens formål er:

  • At optage ejere af 1O1-ere og andre interesserede, samt varetage disses interesser vedrørende klassen.
  • At sikre at klassen bevarer sin ensartethed ved at kontrollere, at klassereglerne overholdes.
  • At tage initiativ til hensigtsmæssige ændringer af klasseregler.
  • At tage initiativ til afholdelse af kapsejladser og stævner for 1O1-ere.
  • At føre fartøjsregister over alle danske 1O1-ere.
  • At udbygge samarbejdet med 1O1-klubber i andre lande.

Vedtægterne kan ses i deres fulde ordlyd her.


Bestyrelse og officielle poster i Club IOI Denmark
Formand Morten Møller-Andersen DEN134, Infinity 6464 1028 morten at aphrodite101 dot dk
Næstformand Lars Gottfredsen DEN400, La Femme   larsgottfredsen at mailme dot dk
Sekretær Sussie Grevsen DEN358, Akamas 4576 4505
2042 6988
sussie at ranggaard dot dk
Kasserer Peter Egeberg DEN304, Cumulus 2637 1625 peter dot egeberg at gmail dot com
Medlem Torben Petersen DEN50, Courageous 2632 2012 tap at tap dot dk
Suppleant Karsten Petersen DEN52, Tine  
Revisor Niels Peter Munk DEN9, Sissen  
Revisorsuppleant Jørgen Tjellesen  
Måler Kasper Wedersøe DEN50 Courageous 4011 4547 kasper at wedersoe dot dk
101-Klubbens bankkonto er Danske Bank 1551-4182521752.