Online users: 3 (Map)
~~~ Club IOI Denmark ~~~
webmail
Nyheder
Kalender
Opslagstavle
Nyhedsbrev
Shop 101
Rigtrim
Klasseregler
Baner
 
Club 101
Medlemskab
Kontingent 
New Blood
Bådliste
Aphrodite
Merchandise
Bibliotek
 
Championship
ØresundsCup
 
Links
 
Teknik
Kontingent Membership
Kontingentet forfalder til betaling den 1. marts. Igen i år er kontingentet uforandret DKK400,- pr. båd. 

Bemærk justering af kalenderår jvf generalforsamlingen. Dette betyder, at klubåret fremover følger kalenderåret. 

Der er af denne grund ikke opkrævet kontingent for perioden 1/5-2009 og året ud, og kontingentet dækker derfor mere end halvdelen af 20009 og hele 2010. I forbindelse med dette skift indbetales derfor kr600.

Kontingent indbetales på klubbens konto inden d. 1. Marts. HUSK at angive sejlnummer, navn, adresse, telefonnummer og email.

Danske Bank konto: 

I danmark: 1551-4182521752 

Indbetalingen til bankkontoen kan foretages ved elektronisk overførsel. Du kan også overføre via din bank eller posthus. Husk i alle tilfælde at anføre identifikationsdata. Kvittering fungerer som medlemsbevis.

Ved medlemsskab støtter du klubbens arbejde, og som medlem får du fuld adgang til følgende:

 • Danmarksmesterskab (DS)
 • Klassebådsræs under DS.
 • Vedligehold af klassereglerne. 
 • Bevaring af klassen og tegningerne
 • Øresundspokalen.
 • Vinterfesten.
 • Trimsejlads.
 • Email på aphrodite101.dk domænet.
 • 101 klubbens nyhedsbrev med info om arrangementer, kapsejladser m.v.
 • og meget mere...

Vi regner med din opbakning ved indbetaling af kontingentet. 

 

Though Club 101 is inherently danish, we welcome 101 sailors abroad to join and support our work to keep the boat and the class alive and well. For the enthusiastic non-danish 101 sailor, we now have SWIFT and IBAN account numbers available.  Membership is DKK400,- pro anno, payment due as per the 1st of march. A membership flag for the spreaders will be dispatched in your direction upon payment. Please make sure your payment is marked with your name, address, boatnumber and boatname or mail us with your details.

SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK0530004182521752

By joining you support our ongoing efforts, which are among other things:

 • 101 Open International, the open Danish Championship.
 • Registered classboat racing (In denmark primarily).
 • Refinement and keeping of the classrules.
 • Keeping the drawings available.
 • The Oresound Cup
 • The 101 winterparty
 • Trimming days.
 • Membership email on the aphrodite101.dk domain.
 • and much more...

 

Hilsen / regards Club 101 Kasserer/CFO : Kasper Bonnevie, Arendalsgade 3, 3.th, 2100 København Ø, Privat 35 42 10 50, kasper dot bonnevie at gmail dot com